לוח אירועים

תקנון ותנאי תשלום

* ההפלגות יוצאות ממרינה עכו או ממעגן הקישון 'שביט' חיפה כפי שסוכם ונחתם עם הלקוח.

*עמידה בלוח זמנים חשוב מאוד! איחור ירד מזמן ההפלגה שסוכם. לכן, יש להגיע כ-15 דקות לפני היציאה לים מהזמן שסוכם.

*מחיר סופי יסוכם עם הלקוח. בעת ההזמנה וחתימתה תשולם מקדמה בסך 20% מערך ההזמנה. יתרת התשלום במלואה תתבצע ביום ההפלגה לפני היציאה לים.

 

 

מטעמי בטיחות המפליגים, חלים האיסורים הבאים:

*אין להביא זיקוקי דינור ו/או כל זיקוק אחר.

*אין להביא נרות והדלקתם ביאכטה, כולל על עוגת יום-הולדת.

* אין להעלות בעלי חיים ליאכטה.

*אין להעלות פיצוחים על היאכטה.

*בזמן העגינה במרינה לא תושמע מוזיקה בסיפון החיצוני וזאת לעד יציאה לים.

 

דמי ביטול

*הסקיפר (קפטן) רשאי לבטל הפלגה בכל זמן - עקב תנאי מזג-אויר או כל תנאי אחר הגורם לבטיחות לקויה של ההפלגה ו/או לנוחות נוסעיה ורשאי על פי שיקול דעתו לקצר את משך ההפלגה ובתמורה יאריך את זמן הרתיקה במרינה. באין אפשרות לקבל פיצוי על עוגמת נפש או החזרים כספיים כתוצאה מביטול הפלגה הנעשה על ידי הסקיפר.

*" ים יאכטות" רשאית בכל זמן לבטל הזמנה להפלגה עקב תנאי מזג-האויר, כשירות הספינה או הסקיפר (קפטן) ולתאם מועד הפלגה חדש קרוב במידת האפשר למועד המקורי - אין דמי ביטול אין פיצויים ואין החזר מקדמה עקב שינויים בהזמנה הנעשים על-ידי "ים יאכטות". דמי המקדמה לא יוחזרו אך יעמוד לזכותכם מלוא סכום המקדמה להפלגה / אירוע עתידי עד 180 ימים מיום ביטול ההזמנה.

 

מצד המזמין/נה

*ניתן לבטל הזמנת ההפלגה עד 14 ימים לפני מועד ההפלגה בדמי ביטול של 20% ממחיר ההפלגה.

* ניתן לבטל הזמנת ההפלגה מ - 14 ימים לפני מועד ההפלגה ועד 7 ימים ממועד יום ההפלגה  בדמי ביטול של  50% ממחיר ההפלגה.

* ניתן לבטל את הזמנת ההפלגה מ - 7 ימים ממועד יום ההפלגה ועד יום ההפלגה  - יגבה  100%  ממחיר ההפלגה שסוכם ויחשב כדמי ביטול.

ים יאכטות - השכרת יאכטות צפון - תקנון שייט